Adgangskontroll

Erstatt nøkler med kort og låser med kortlesere.

Et adgangskontrollssystem erstatter nøkler med kort og låser med kortlesere. Nøkkelkort på avveie slettes elektronisk uten kostbar utskiftning av låsesylindere og nøkler.

Elektronisk adgangskontroll er hensiktsmessig der mange personer trenger tilgang til ett eller flere områder, og hvor man ønsker tidsbestemte åpningstider. Registrering og sporing av bevegelser skjer iht. lov om personvern.

PC-basert system

For brukerområder med store sikkerhetskrav som skal kunne vokse og tilpasses fremtidige behov er PC-basert adgangskontroll det beste alternativet.
Ved bruk av PC-basert programvare, får du god oversikt og enkel administrasjon av systemet.

Vi har spesialisert oss på AMAG Technology sitt HiSec system, med både alarm og adgangskontroll integrert i samme grensesnitt via ThorGuard Management Platform.