Godkjenninger


FG-godkjent for installasjon av innbruddsalarm for bolig og næring: 


FG godkjenning

EKOM Godkjenning:
Godkjent for installasjon av tele/data, radio og kabel-tv.
ekom