Hvorfor trenger jeg alarm?

99.9% av alle boliger med alarm får aldri innbrudd

Oslo (NW): Tyvene skygger unna boliger med innbruddsalarm.
Bare 1 promille av boliger med alarm har vært utsatt for innbrudd.

99,9 prosent av boliger med alarm har aldri opplevd innbrudd.
Dette viser ferske tall fra sikkerhetsselskapet Securitas Direct.

  • Disse tallene viser at vi nærmest kan garantere at man ikke blir rammet av innbrudd når alarm er installert. Det er kun 1 promille av våre alarmkunder som har opplevd en såkalt uønsket hendelse, noe som kan være alt fra innbrudd til innbruddsforsøk og knuste ruter.

Økt etterspørsel

Fagsjef Øivind Huse i If Skadeforsikring forteller at det har vært en enorm vekst i etterspørselen av boligalarmer den senere tiden.

  • De siste ti årene har nordmenns alarminteresse nærmest eksplodert, sier Huse.
  • Det har vært en jevn økning fra år til år. Det er mest salg av alarmer i de største byene, men vi merker nå at folk som bor i mindre tettbygde strøk også kjøper alarmer.

Oslofolk med alarm

Huse har også merket seg at det er forskjell på forekomsten av alarmer i byer og i mer grisgrendte strøk.

Omkring 50 prosent av våre villakunder i Oslo har alarm installert i dag, mens andelen på landsbasis er på 15 prosent, sier Huse.

Han opplyser at man får rabatt i forsikringspremien dersom man installerer alarm.

  • Vi stimulerer til anskaffelse av alarm gjennom rabatt i forsikringspremien.   Størrelsen på rabatten avhenger av hvor tyveribelastet lokalmiljøet er.   Tyverialarmer knyttet til alarmsentral kan gi opp til 16 prosent lavere forsikringspremie, sier Huse.

God effekt

Det er liten tvil om at alarm har stor effekt på innbruddsfrekvensen, sier Huse.
Han viser til at det har vært en nedgang i tyverierstatningen i løpet av 1990-tallet og mener at dette har en klar sammenheng med at tyverialarmer har blitt mer vanlig.

  • If har gjennom en tiårs periode sett at erstatningene etter løsøretyverier fra villaer har sunket betydelig i områder hvor antall alarmer har økt sterkt, sier Huse.
  • De som har alarm og likevel opplever innbruddstyverier har i de fleste tilfellene ikke hatt alarmen i funksjon da innbruddet skjedde, opplyser Huse.

Tyveriutsatte boliger

Huse oppfordrer alle som bor i tyveriutsatte strøk til å skaffe seg tyverialarm.

  • Boliger i tettbygde strøk og i byer mer utsatt for innbrudd enn andre. I tillegg er ofte boliger uten tilsyn fra vei eller nabo mer utsatt for tyverier enn boliger med innsyn, sier Huse.
Han oppfordrer uansett folk som føler seg utrygge til å skaffe seg alarm.

  • Boligalarm gir en god trygghetsfølelse og holder helt klart uønskede gjester på avstand, sier han.

Teksten er hentet ut fra IF Skadeforsikrings hjemmeside.