Innbruddsalarm

Å hindre at uvedkommende personer kommer inn på eiendommer,
kontorer og produksjonsområder krever i dag løsninger ut over ytre sperrer.
Med moderne og effektive sikkerhetssystemer overvåkes sensitive områder kontinuerlig 24 timer i døgnet.

Vi samarbeider med Asker og Bærum Brannvesen og installerer boligalarmer for
private i Asker og Bærum med direkte tilkobling mot 110 Vaktsentralen.

Jotel viderefører den lange tradisjonen med kvalitetsprodukter, og har inngått et partnerskap med flere av de største leverandørene av sikkerhetsprodukter på markedet. Uansett kundens krav vil vi levere det som til enhver tid vil være det riktige produktet for deg.

Adgangskontroll, alarm og ITV er elementer som kan integreres
i et og samme management system.

Kombinasjonene i et effektivt sikkerhetssystem omfatter naturlig nok også moderne alarmsystemer. Disse tilpasses den enkelte kundes behov, og kan knyttes til kundens egen mobil eller en ekstern vektertjeneste.

Les mere: Hvorfor trenger jeg boligalarm?