Våre leverandører

Vi er stolte av å kunne presentere de leverandørene vi har inngått forhandleravtale med.


Her er en oversikt med en direkte link til ders webside: 
SIEMENS AS

Siemens er verdens tredje største leverandør av sikkerhetsløsninger, og hvert fjerde yrkesbygg i Europa er utstyrt med Siemens brannsikringsprodukter.

Siemens leverer komplette løsninger så vel som produkter innen:
 • Adgangskontroll
 • Skallsikring
 • Romsikring
 • Objektsikring
 • Kameraovervåkning
 • Branndeteksjon, evakuering

 
 GEGE SECURITY

GE Security er en global teknologisk leder dedikert til å dekke behovene til en raskt voksende elektronisk sikkerhetsindustri og til å ekspandere dagens teknologi, produkter og service som skaper vekstmuligheter for sine kunder. GE Security har ekspertise i alle områder av elektronisk sikkerhet.

 

 
DETEC AS

Detec er en ledende leverandører på digitale deteksjons- og overvåknings-systemer. De leverer både utstyr, maskinvare og programvare, samtidig som de kontinuerlig utvikler videodeteksjonsprodukter som møter framtidens krav. Deres egenutviklede programvareprodukter oppnår en stadig økende internasjonal anerkjennelse.

 
NOBY AS

Noby er en ledende levernadør i Norge på innbrudds- og brannalarm systemerer, som er selskapets kjerneområder. Men leverer også ITV, adgangskontroll, porttelefoner mm.

 
SAFETEL AS

Safetel er i dag en av de ledende leverandører av mobilbasert alarmoverføring i Skandinavia. De har avtaler med de største leverandørene i sikkerhetsmarkedet og leverer produkter og løsninger til blant annet banker, vaktselskaper, kommuner, eiendom, transport og kjeder.

 
NETFARM AS

Netfarm AS er et konsulentfirma som tilbyr løsninger innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i SMB-markedet. De har betydelig kompetanse innenfor området informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Deres store konkurransefortrinn er å kombinere kunnskap om fag, system og bransje i brukervennlige og integrerte IKT-løsninger. De har spesialisert seg på mobile løsninger, og har fått tittelen "Microsoft Certified Partner".

 
TAG SYSTEMS

TAG Systems AS leverer produkter og tjenester som design og produksjon av betalingskort og andre plastkort, samt en rekke tjenester for betalingsformidlingsmarkedet som sperring av kort og annen kundeservice.

 
ELREG AS

Elreg AS er en elektronikkprodusent som leverer varer og tjenester til bedriftsmarkedet.

De har spesialisert seg på følgende:
 • Strømforsyninger med batteribackup
 • Nødlyssentraler
 • Ladelikerettere
 • DC/DC Convertere
 • Produksjon
 • Utvikling hardware og software
 • Konsulentvirksomhet
 • DAK-utlegg av kretskort
 
TELETEC CONNECT AS

Teletec Connect AS er en av norges ledende sikkerhetsgrossister.

De har et komplett produktsortiment som inneholder bl.a:
 • Innbruddsalarm
 • Ransalarm
 • Adgangskontroll
 • ITV-Produkter
BERGÅRD AMUNDSEN AS

Bergård Amundsen AS er en komplett elektrogrossist som leverer alt innen sterkstørm og svakstrøm til installasjonsbedrifter i hele landet.